Tabulka, kde se navzájem násobí položky 1 sloupce s více dalšími sloupci – SOUČIN.SKALÁRNÍ

Toto téma mi leží na stole už hodně dlouho. Je to totiž už více než rok, co jsem dostala za úkol dotvořit existující excelovskou tabulku tak, aby navzájem násobila (a následně sčítala) položky/parametry z více sloupců pro stejné množství (které bylo zapsáno v jednom sloupci). Součty/součiny navíc neměly případně zohledňovat nevyplněná pole či pole, kde byl pro vizuální názornost vložen jiný znak (například ixko, křížek…) Hledala jsem cestu, až jsem našla SOUČIN.SKALÁRNÍ (SUMPRODUCT)

Co umí SOUČIN.SKALÁRNÍ? Snad každý běžně v excelu násobí hodnoty jednoho soupečku s hodnotami druhého sloupečku, typicky se tak vytváří třeba cosi jako nákupní košík, kdy se násobí vždy na každém řádku množství zboží krát cena, a potřebujeme následně někde dole mít výsledný součet, tj. v tomto případě cenu za celý nákup.

V excelu si obvykle nejsnáze pomůžeme přidáním dalšího sloupce (obvykle) na konec každého řádku, kde pak máme výsledek násobení sloupečku s množstvím krát sloupečku s cenou a dole pod tímto přidaným sloupcem pak (nejčastěji pomocí funkce SUMA) sečteme všechny tyto dílčí výsledky.

OK, to samozřejmě lze, ale někdy by takovýchto pomocných sloupečků muselo být hodně, což by rozšiřovalo tabulku, působilo nepřehledně či neprofesionálně.

A tak tu máme funkci SOUČIN.SKALÁRNÍ, která nám od pomocných sloupečků pomůže, použije se dole místo obvyklé funkce SUMA, protože rovnou navzájem vynásobí (a následně sečte) postupně po řádcích vždy každé množství krát cena zboží, žádný pomocný sloupeček není potřeba.

Samozřejmě musíme do parametrů funkce definovat vždy oblasti, odkud se budou brát hodnoty, tj. určenou část buněk prvního sloupečku (pokud by to byly sloupečky A (množství), pak třeba A2:A8, a B (cena), pak B2:B8 atp., a kdesi dole by byla místo funkce SUMA, použit:

=SOUČIN.SKALÁRNÍ(A2:A8; B2:B8)

Základní rozpis funkce je následující:
SOUČIN.SKALÁRNÍ(pole1; [pole2]; [pole3];…)

Pro mě bylo navíc důležité, že tato funkce pomíjí prázdné buňky či buňky s nečíselným znakem, protože ve své deifinici má:
Položky, které nejsou číselného typu, jsou brány jako nuly.

Do této funkce pak lze použít i podmínky (do toho se zde pouštět nebudu), ale každopádně jsem potřebovala ve výsledku posčítat součiny hned z několika sloupečků, jak bude názorně vidět na obrázcích níže či v přiloženém souboru, pak už jsem ale jednoduše navzájem sčítala =SOUČIN.SKALÁRNÍ(…)+SOUČIN.SKALÁRNÍ(…)+SOUČIN.SKALÁRNÍ(…) atd.
Vím, že by to šlo elegantněji, dát jen jediný SOUČIN.SKALÁRNÍ, ovšem pro budoucí názornost a naše potřeby i toto bylo nápomocné až dost. Navíc nejsem žádný excel guru, natož programátor a můj mozek pojímá některé věci prostě jinak… 🙂

Příklad excelovská tabulka(.xlsx):
Součin.skalární-SUMPRODUCT-ceník-modelový příklad

Názorné ukázky jednotlivých výpočtů za pomoci součinu skalárního: