Hodiny po odečtení převod do desítkové soustavy v Excelu

Opravdu maličká poznámka, ale co je pro matematiky hračka, pro nás trošku přibrzděné, je někdy velké hlavylámání. Jde o převod času do “časové” desítkové soustavy…

Klasika. Pracovní výkaz. V excelu. Jenže chci, aby tam nebyl čas v podobě délky odpracovné směny třeba 7:30, ale klasicky 7,5 hodin. V tabulce jsem měla čas, odkdy někdo pracoval, dokdy pracoval a kolik “hodin” odpracoval. První varianta byla zkušební, kdy jsem převedla až výsledek v druhém sloupci do desítkové soustavy, druhá definitivní. Vše níže pro ilustraci, ale jde nám o finální podobu, kdy se výsledný součet rovnou převede do kýženého tvaru.

 

 

A jak na to? Změnit formát buňky na číslo a výsledek v buňce vynásobit 24. Jak prosté…

=(C3-B3)*24