Jak odstranit duplicitní řádky v Excelu

Pro někoho možná jednoduchý tip, ale já si ho ukládám pro sebe, protože paměť je prevít, a kdo ví – třeba se hodí i někomu jinému. Tip byl vyzkoušen ve verzi Excelu 2016.

Máme třeba vyexportovanou excelovskou tabulku materiálů z několika let, kde se určitý materiál opakuje. Duplicitních řádků s materiálem se však potřebujeme zbavit, odstranit je tak, aby ve výsledku zůstal vždy jen jeden řádek s daným materiálem.

Důležité je, že duplicitní řádek má alespoň jeden klíčový ukazatel stejný, níže v ukázce je to příkladně číslo materiálu (dokonce i text, ale materiálové číslo použijeme jako jednodušší a spolehlivější ukazatel).

Pokud známe klíčový ukazatel, s jehož pomocí můžeme docílit odstranění duplicit, označíme do bloku oblast, kterou potřebujeme duplicitních řádků zbavit, a poté už stačí jít v hlavním menu do záložky Data, a v něm najít možnost Odebrat duplicity.

Vhodné je oblast označit včetně záhlaví sloupců, jsou-li pojmenovány. Pak už můžeme v další volbě vybrat sloupec/sloupce s duplicitami  – v našem případě to bude material (chybí-li záhlaví, pak odškrtnout možnost Data obsahují záhlaví). A byla-li původní tabulka skutečně duplicitní bez nějakých problematických klíčových ukazatelů, duplicity jsou odstraněny. Jak prosté…