Změna formátu data při hromadné korespondenci ve Wordu z Excel tabulky

Řešila jsem doplňování jednoho formuláře přes hromadnou korespondenci, několik políček, která se vyplňují ze zdrojové tabulky z Excelu. Postup vcelku bez problémů, důležité pro názvy vkládaných polí (volila jsem z nabídky Další položky…) je, aby formátování v Excelu bylo správné. Ovšem jedno formátování přece jen dělalo paseku. A to formát data (spisovnost v tomhle mi opravdu přichází nelogická, takže tedy takto hovorově: “datumu”).

Jak jsem zjistila, není to problém jen můj, ale všeobecný, potřebovala jsem, aby byl formát data (“datumu”) v české podobě (v Excelu bylo vše v pořádku), ale do Wordu se přenášelo v anglické verzi: 08/18/2017 (= 18. srpna 2017). Měla jsem tam data (“datumy”) rovnou třikrát, takže o to horší to bylo.

 

Naštěstí jsem nakonec našla ukázku, jak to řešit. Přes pravou myš se přepnout do zobrazení polí a upravit pole s datem na:

{ MERGEFIELD název_pole \@ “dd.MM.yyyy” }

Pak je datum v podobě např.: 18. 08. 2017

A pro případnou potřebu vyjádření měsíce slovem je to pak:

{ MERGEFIELD název_pole \@ “dd. MMMM yyyy” }

To jest datum v podobě př.: 18. srpna 2017

Pak je třeba se přes pravou myš zase vrátit k zobrazení polí a raději pole dát pro jistotu přes kontextové menu (vyvolané pravým tlačítkem myši) zaktualizovat, aby se změna provedla.