Sloučení textů z více buněk v Excelu do jedné a rozdělení textu z jedné do více buněk

Už několikrát jsem pro účely práce s Excelem a dalšími aplikacemi potřebovala, abych spojila do jedné buňky jméno a příjmení, anebo naopak jméno a příjmení, zapsané v jediné buňce, rozdělila do dvou buněk. Tyto postupy se hodí opakovaně, ale vždy je používám s časovým odstupem a zapomínám na ně, takže si je zde poznamenávám.

Sloučení textu z více (dvou) buněk do jedné

Pro sloučení textu z více buněk do jedné lze použít excelovskou funkci CONCATENATE, tj. pro sloučení textů z buněk A1 a B1 tak, aby navíc mezi vloženými texty byla mezera, bude zápis vypadat například =CONCATENATE(A;” “;B1)

To je ale funkce, kterou si je docela složité zapamatovat, tedy aspoň pro mě. Jiná možnost je pak zapsat sloučení buněk bez speciální funkce, ale přesto v podobném duchu. Pak je stejně funkční zápis pro sloučení buněk A1 a B1 následující: =(A1&” “&B1)

A pokud potřebujete, aby nově sloučené texty nebyly navázány na vložené funkce a vzorce, tak buňky jednoduše zkopírujete: tj. označíte, dáte kopírovat či CTRL+C, ale místo klasického vložení na nové místo, kliknete na pravé tlačítko myši a z kontextového menu zvolíte možnost Vložit jinak a vyberete možnost – jako Hodnoty. A v nových buňkách už budou nyní jen texty bez funkcí.

Rozdělení textu z jedné buňky do dvou

A nyní máme opačný případ, kdy máme například jméno a příjmení v jedné buňce a chceme ho rozdělit do dvou (samozřejmě předpoklad je zpracování nějakých údajů z databáze, pro jeden údaj se podobná námaha nevyplatí).

Označíte buňku, nebo více buněk se jménem a příjmením, jichž se rozdělení bude týkat a vybetere z hlavního menu Data a dále Text do sloupců. Ten otevře okno s průvodcem k rozdělení.

První krok průvodce nabízí volbu mezi textem, v němž jsou použity nějaké oddělovače (čárka či tabulátor) anebo jen pevnou šířkou. Podle skutečnosti vybereme jednu z voleb. Zde bude oddělovač, a to mezera.

Ve druhém kroku se nastavuje typ oddělovače (př. Mezera).

A konečně ve třetím kroku se vybírá formát ve sloupcích (zde Text) a nesmí se zapomenout ani určit Cíl (označit cílové buňky) zde například pro sloupec A2 až A4 to budou dva sloupce od B2 do C4. Zjednodušeně pro rozdělení jedné buňky A1 do sousedících dvou, by to bylo B1 a C1…  Poté už zbývá jen dát Dokončit. Texty by měly být rozdělené.